Sivas 2 Şubesi

Üniversiteler Arası Deneme Yarışması

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim-Bir-Sen Sivas 2 No'lu Şubeye bağlı olarak kurulan A.D.E.M Öğrenci Topluluğu, Deneme Konusu Fethi GEMUHLUOĞLU'NUN "DOSTLUK ÜZERİNE" ADLI ESERİNDEKİ KONUŞMASININ İŞLEYİŞİNDEKİ ANA BAŞLIKLARIN GENÇ KUŞAKLAR GÖZÜNDE İNCELENMESİ olan "Üniversiteler Arası Deneme Yarışması" düzenlemektedir.

Yarışmaya Katılım Şartları 
1. Üniversitelerde lisans öğrenimi gören 35 yaşını doldurmamış yükseköğretim öğrencileri
2. Katılımcılar tek bir eserle katılabilir

ESERDE ARANAN ŞARTLAR
1.Yarışmacı eserini CD'ye Üniversite adı ve denemenin başlığı ve başvuranın adı soyadı yazılmış şekilde iletişim bilgileri (e-mail adresi,GSM numarası) ile beraber PDF dosyası olarak kaydedilmiş ve bir çıktısı ile teslim edilir.
2. Deneme,Times New Roman yazı karakterinde,12 punto ve tek satır aralığı ile yazılmış olup en fazla 5 sayfa olmalıdır.
3. Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
4. Eserin daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olması

Şartları gerekmektedir.

Üniversitemizde Dereceye Giren Eserlere Eğitim-Bir-Sen Üniversite şubesi olarak yapılacak olan salon programında ayrı bir ödül takdim edilecektir. 
Türkiye genelindeki yarışmada derece alan öğrencilere Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi olarak 
1. Olana 7.000 TL
2. Olana 5.000 TL
3. Olana 3.000 TL 
Hediye verilecektir.

KALEMİNE GÜVENİYORSAN BÜYÜK ÖDÜL SENİNDİR